Bloc

Cal fer un esbós sobre la conceptualització de la violència i la seva tipologia per conèixer-ne les particularitats de cada un dels tipus i saber quines en són les conseqüències. A l’hora de conceptualitzar el terme, observem que la dinàmica de la violència es basa en la seva pròpia reiteració i repetició. És a dir, la violència té com a resposta la contraviolència, i essent-ne conscients, cal investigar per conèixer-ne el significat, la dinàmica específica de desenvolupament i les conseqüències.

El camí cap a una nova epistemologia de la pau es va iniciar en els anys seixanta del segle passat, en el context de les propostes contra la guerra de Vietnam i l’aparició dels moviments socials antibèl·lics, a favor de l’objecció de consciència. En aquells moments, la disciplina de la investigació per a la pau va fer els seus primers passos, amb acadèmics i activistes que cercaven un concepte de pau no negativa, una pau vinculada a la justícia social, a la igualtat i el diàleg.