Bloc Cercles de suport i responsabilitat

Cercles de suport i responsabilitat

 
Els Cercles de Suport i Responsabilitat (Circles of Support and Accountability – CoSA) estan formats per 4/6 voluntaris de la comunitat i una persona que ha finalitzat una condemna llarga de presó per la comissió de delictes sexuals greus i ha tornat a viure en llibertat. També. en formen part determinats professionals de l’àmbit penitenciari que aporten formació i supervisió als ciutadans voluntaris. 
El funcionament i els objectius dels cercles es fonamenten plenament en els principis i valors de la justícia restaurativa. En aquest sentit, aquesta estratègia d’intervenció parteix de la idea que algunes de les persones que han comès un delicte sexual greu i han de tornar a viure en llibertat després de complir una condemna llarga de presóes poden trobar en una situació d’especial vulnerabilitat que genera un alt risc de reincidència. Ja en llibertat, aquestes persones sovint reben un recolzament o tractament insuficients i generalment tenen escassos o cap vincle constructiu amb la comunitat a la qual retornen. És freqüent que es trobin amb un context social nou i sovint hostil pel comportament que han tingut en el passat i se senten temorosos i aïllats. Gran part de la societat els veu com a persones que no tenen capacitats per aprendre a viure sense fer mal, un factor que tendeix a afavorir la reincidència. Per contra, la idea subjacent als Cercles de Suport i Responsabilitat és considerar aquestes persones amb potencial per conviure en la comunitat si reben el suport necessari. 
En el Cercle, el grup de 4/6 voluntaris, que prèviament ha rebut formació específica, constitueix una comunitat de cura al voltant de la persona amb alt risc de reincidència. El Cercle es troba amb regularitat i proporciona suport pràctic, físic, emocional i espiritual si s’escau, a la persona que està tornant a la vida en llibertat. Així mateix, l’acompanya en l’aprenentatge de viure en la comunitat de forma segura per a ell mateix i per a les persones del seu entorn. D’aquesta manera, es respon a un dels elements fonamentals de la justícia restaurativa: són membres de la comunitat que, enlloc de tenir por, prejudicis o desentendre’s de la situació de risc, es responsabilitzen, juntament amb la persona que ha complert condemna, per recolzar-la davant de situacions difícils i orientar-la en l’adquisició de recursos i suport en la comunitat, així com acompanyar-la per generar vincles positius.
La persona que torna a viure en llibertat és qui demana la creació d’un Cercle de Suport i Responsabilitat per al seu procés d’integració. Els membres voluntaris del cercle i ella mateixa consensuen un Acord del Cercle (Circle Agreement). on s’estableixen les expectatives i les responsabilitats de tots els membres del Cercle, els voluntaris i la persona que torna a la comunitat.
El primer Cercle de Suport i Responsabilitat es va dur a terme al 1994 al Canadà. Fou una iniciativa del pastor mennonita Harry Nigh, que havia conegut una persona penada que reincidia en la comissió de delictes sexuals. Nigh i algunes persones de la seva parròquia van formar un grup de suport. Per a mantenir llur funció van obtenir finançament del Mennonite Central Committee d’Ontario i del Correctional Service Canada. El Cercle va resultar efectiu perquè la persona no va tornar a delinquir. El lema originari del programa de CoSA que va sorgir d’aquesta primera experiènca era «No més víctimes».
Actualment, els anomenats projectes CoSA es duen a terme de forma regular al Canadà i al Regne Unit. Els han seguit els Països Baixos, Nova Zelanda, França i algunes jurisdiccions d’Estats Units.
Des de l’octubre de 2013 també s’mplementen Cercles de Suport i Responsabilitat a Catalunya, Bulgària i Letònia en el marc del projecte CIRCLES4EU, cofinançat per la Comissió Europea. 
Durant el mes de juny de 2014 a Catalunya s’ha fet una nova selecció de voluntaris que rebran formació per a crear més cercles que acompanyin altres persones que hagin comès delictes sexuals. Al novembre del 2014 està programat un Congrés Internacional sobre Cercles a Barcelona.
Referències
CoSA al Regne Unit: http://www.circles-uk.org.uk/ 
CoSA als Països Baixos http://www.cosanederland.nl/en/start/ 
 
Fonts consultades
Circles 4EU. Web del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya http://justicia.gencat.cat/ca/departament/projectesinternacionals/serveis_penitenciaris/circles_4eu/
Circles of Support and Accountability Ottawa Website http://cosa-ottawa.ca/ 
Circles of Support and Accountability. Center for Peacemaking and Conflict Studies, Fresno Pacific University Website http://peace.fresno.edu/cosa/
Circles of Support and Accountability. Initiatives for Just Communities Website http://www.initiativesjc.org/cosa/
Circles of Support and Accountability. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Support_and_Accountability
Let’s Talk. Circles of Support and Accountability. Correctional Service Canada Website http://www.csc-scc.gc.ca/text/pblct/lt-en/2006/31-3/7-eng.shtml
 
 

Sin comentarios

Responder