Bloc La justícia restaurativa

La justícia restaurativa

La justícia restaurativa és una forma d’entendre la justícia, que es basa en el fet que el que s’anomena delicte, falta o ofensa, és en realitat un conflicte que principalment genera danys a les parts  implicades i a les seves relacions i que això és més important que no  pas que pugui tractar-se d’una infracció d’una norma o ofensa a l’Estat. 
Per aquest motiu, la justícia restaurativa proposaenlloc d‘afrontar-ho des de la lògica del càstig,  que s’abordi a través  d’un procés de comunicació entre les persones afectades. Aquest procés pot adoptar diverses formes, anomenades pràctiques restauratives. Aquestes pràctiques promouen que els protagonistes es puguin trobar per decidir com reparar els danys causats, tant a les persones com a les relacions i a l’entorn.

 

3 Comentarios

  1. Jorge Ernesto Goncevatt- Doctorando UB (Antropología Jurídica)- Tesina del máster : Mediación Penal Juvenil en el marco de la Justicia Restaurativa en Neuquén-Argentina.

    Adhiero. Felicito por la iniciativa.

  2. Jorge Ernesto Goncevatt- Doctorando UB (Antropología Jurídica)- Tesina del máster : Mediación Penal Juvenil en el marco de la Justicia Restaurativa en Neuquén-Argentina.

    Excelente.

  3. Tenc veinst uu hostal, que es una pensio, que me fa la vida impisible. Jo lo hevsvisst pero les bones que no emptrnyi mes, que n’estc fard. Al veura quevell no mevdonava la cara i venir a donar la cara pero donar silicio actanta endemesa. Jo lhi vaig escriure correus bastan forts. El, lo que ha fet, ha. Guardar els meus cirreus i presentarme una querella criminal. ARA el proper dilluns día 23 lo tenc quecabonar 3.000 € pero restsurarli les deficiencias de la salud. Resumen: Jo son el fotut i el “benyut” hi ha dret an sido. Vivirbpara ver. Saludos de Nicolás Nadal

Responder