Arees d’aplicació

Arees d’aplicació

Un aspecte a tenir en compte en el procés de desenvolupament de la justícia restaurativa és precisament el fet que sí bé com a terme neix amb l’objectiu de superar les deficiències del sistema penal i per tant, estructurat al voltant del delicte i el sistema judicial, aquests processos de tipus restauratiu també s’han aplicat i adaptat per afrontar d’una forma més constructiva els conflictes que es produeixen en altres esferes de la nostra realitat i que no necessàriament entren en contacte amb el sistema judicial. Pensem en els conflictes que sorgeixen en el context familiar, veïnal, escolar, mediambiental, laboral, etc. En tots aquests contextos també s’ha vist la necessitat d’afrontar el conflicte mitjançant processos participatius que enlloc de definir qui té la raó, tenen l’objectiu de trobar una sortida positiva al conflicte a partir de crear un espai de comunicació on tothom tingui les mateixes oportunitats per expressar-se, entendre i responsabilitzar-se.