Bloc

Els zapatistes han publicat un llibre explicant com funciona el seu sistema de justicia autónoma. Justicia Autónoma Zapatista. Zona Selva Tzeltal de Paulina Fernández Christlieb "En las páginas de este libro hablan las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con sus palabras explican lo que detrás del cerco informativo y a pesar del acoso contrainsurgente del Estado mexicano han...

El populisme punitiu no solament és injust i contrari als valors democràtics, també sostreu recursos públics d’on serien més útils per al bé comú.

Jorge Otero Perán Jurista d’Instituciones Penitenciarias i mediador penal a la Federación Enlace. És bastant habitual aquests dies trobar declaracions sobre el populisme, per bé que mai queda clar a què es refereixen amb aquest terme. Una definició pejorativa de populisme assenyala que són populistes aquelles polítiques que prometen resoldre problemes complexos amb receptes simplistes i poc meditades. D’acord amb aquesta...

En ocasió de la Setmana Internacional de Justícia Restaurativa 2014 (16-23 de novembre) l'European Forum for Restorative Justice ha presentat el vídeo: Justícia Restaurativa Inspirant el futur d'una societat justa per a tots. Aquest breu film, ha estat preparat per l'EFRJ i el Foresee Research Group d'Hungary i s'ha dut a terme a partir de les entrevistes realitzades durant el congrés...