Conferencing

Conferencing

Es tracta d’una pràctica que neix a Nova Gal·les del Sud (Austràlia), inspirada en el model neozelandès de Family Group Conferencing. Com totes les pràctiques restauratives, també té l’objectiu de determinar quina és la millor manera de respondre a un fet delictiu.
Com el Family Group Conferencing, es distingeix de la mediació perquè convida a la participació d’altres persones de l’entorn pròxim de víctima i ofensor i hi podrien participar també persones representants de la comunitat.
El conferencing s’obre així a la participació de diversos actors, introdueix el concepte de facilitador (la qual cosa limita el poder del mediador) i potencia el diàleg amb la comunitat.
Cal destacar que no sempre és imprescindible la participació de la víctima al conferencing.
Una particularitat és que la decisió la porten a terme totes les persones que s’han vist afectades per aquest delicte, si bé la condició indispensable és l’acceptació de responsabilitat per part de l’ofensor.
El model originari, també conegut com Police-Led Conferencing (Wagga-Wagga model) s’utilitzava per a delictes lleus comesos per menors. El facilitador era un agent de policia que formulava les preguntes preestablertes en un guió.
Guardiola, M. J., et al (2012), És el conferencing una eina útil per als programes de mediació a l’àmbit penal del Departament de Justícia?  http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.6a30b1b2421bb1b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=344afc4d968c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=344afc4d968c5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
UNODC, (2006), Manual sobre programas de justicia restaurativa.,Nova York, Naciones Unidas. http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf