Anàlisi Justícia retributiva vs justícia restaurativa

Justícia retributiva vs justícia restaurativa

JUSTÍCIA CONVENCIONALJUSTÍCIA RESTAURATIVA
Quina norma s’ha infringit?Quin dany s’ha fet?
Qui és culpable?Qui és responsable?
Qui l’ha patit?
Com s’ha de castigar?Com s’ha de reparar?
Quines són les necessitats?

Adaptació de l’esquema ideat per Howard Zehr a Zehr, H. (1990) Changing lenses: a new  focus for crime and justice. Scottdale, PA., Herald Press, pp.  184-214

1 comentario

  1. Muy interesante, la verdad que mejor valorar daños y responsables antes que el castigo en sí, mejor también el pensar que puede hacer esa persona para reparar ese daño que ha hecho.

Responder