Trobades restauratives

Trobades restauratives

Les trobades restauratives han obert una nova perspectiva en la construcció per a la pau i la possibilitat d’utilitzar la mediació penal com a eina de transformació social dins del món judicial.

Les trobades restauratives respresenten un nou paradigma incorporat en els processos penals. Per a poder portar-les a terme calen processos de diàleg de profunda transformació en víctimes i opressors.

Poden ser vistes com un nou moviment social, un enfocament alternatiu per a resoldre els conflictes d’una forma constructiva i reparadora. Parteixen del diàleg entre les persones, de la recerca de noves formes, de la reparació i la transformació del dolor.

Les trobades restauratives emfatitzen en el fet que la persona que ha comès el dany ha  d’assumir responsabilitats i obligacions que satisfer cap a les persones que ha fet mal, d’aquesta manera repara les relacions deteriorades entre ells mateixos, les víctimes i la pròpia comunitat.

Amb aquest nou paradigma es treballa, per una part, la reparació del dolor de les persones sense fer ús de la terminoligia opressor i víctima. Per l’altra, la recerca de la pau i la convivència pacífica, on el diàleg és la principal eina de transformació i construcció de les societats dividides.

Per tant, les trobades restauratives tenen una visió reparadora i complementària a la judicial. S’hi mostra el paper de la mediació en els processos de reconeixement individual postconflicte i aborda des de la vessant acadèmica i humana els elements jurídics, de mediació professional i la reparació del dolor.